แถลงข่าวโครงการท้องฟ้าจำลองโคราช

องค์กรบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จัดงานแถลงข่าวนำเสนอความคืบหน้าของการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศูนย์ดาราศาสตร์ (ท้องฟ้าจำลอง) และศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยมีผู้บริหารระดับสูงของ บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีและตอบข้อซักถามของสื่อมวลชน

top