โครงการก่อสร้างศูนย์ดาราศาสตร์ (ท้องฟ้าจำลอง)
และศูนย์วิทยาศาสตร์ โคราช

top