นิทรรศการและท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่นครสวรรค์

นิทรรศการและท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่นครสวรรค์

นิทรรศการและท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์

ด้วยเทคโนโลยีด้านเครื่องฉายดาวระบบดิจิตอล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ในต่างจังหวัดหรือตามโรงเรียนต่างๆ
จึงได้มีเครื่องฉายดาวระบบดิจิตอล fish eye lens พร้อมโดมเป่าลม รองรับนักเรียน เยาวชน
รวมถึงผู้ที่สนใจเข้าชมในเขตพื้นที่การให้บริการของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์