สยาม ทีซี เทคโนโลยี

ให้บริการงานด้านวิศวกรรมสาขาต่าง ๆ ด้วยความเชี่ยวชาญรอบด้านครอบคลุมตั้งแต่การศึกษา ออกแบบ จัดหา ติดตั้งและทดสอบระบบการจัดทำแผนการบริหารการจัดการทรัพยากร  การบริหารโครงการและบำรุงรักษา ตลอดจนการควบคุมงานก่อสร้างโครงการโดยไม่เพียงนำวิทยาการสมัยใหม่เข้ามาเพื่อยกระดับการทำงานแต่ยังรวมถึงผลงานและศักยภาพ เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า

ประเภทธุรกิจของเรา


ท้องฟ้าจำลองและนิทรรศการ

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการดำเนินการธุรกิจด้านท้องฟ้าจำลอง เพื่อให้ท้องฟ้าจำลองในประเทศไทยโดดเด่นมีมาตรฐานระดับสากลนานาชาติ

รายละเอียด

วิศวกรรม
ระบบโทรมาตร

ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และการพัฒนา
อย่างไม่หยุดนิ่ง ทั้งในด้านเทคโนโลยีและ
บริการออกแบบติดตั้งด้วยมาตรฐานคุณภาพระดับสากล

รายละเอียด

วิศวกรรมโครงสร้าง
และงานออกแบบ

ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาในงานวิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติ เราจึงเป็นทีมงานระดับแนวหน้าในอุตสาหกรรม ที่ให้บริการแก่ภาครัฐและเอกชนชั้นนำทั่วประเทศ

รายละเอียด