ปัจจุบัน สยาม ทีซี เทคโนโลยี ให้บริการงานด้านวิศวกรรมสาขาต่างๆ อย่างรอบด้าน ครอบคลุมตั้งแต่การศึกษา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และทดสอบระบบ การจัดทำแผนการบริหารการจัดการทรัพยากร การศึกษา จัดทำและประยุกต์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ การบริหารโครงการและบำรุงรักษา ตลอดจนการควบคุมงานก่อสร้างโครงการ โดยไม่เพียงนำวิทยาการสมัยใหม่เข้ามาเพื่อยกระดับการทำงาน และผลงาน แต่ยังขาดศักยภาพ ทั้งในแง่จำนวนพนักงานบริษัทในเครือ และพันธมิตรธุรกิจ เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า โดยทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์ และกระตือรือร้น พร้อมรับความท้าทายของการแข่งขันทางธุรกิจที่ทวีความรุนแรงขึ้นตลอดจนพลังขับเคลื่อนให้ สยาม ทีซี เทคโนโลยี มีขอบเขตการดำเนินงานที่กว้างขวางครอบคลุมและมีคุณภาพการบริการที่เป็นเลิศ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง ทั้งในด้านเทคโนโลยีและบริการออกแบบติดตั้งด้วยมาตรฐานคุณภาพระดับสากล เราจึงเป็นผู้นำในงานวิศวกรรมระบบโทรมาตร ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน ในงานวิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติ เราจึงเป็นทีมงานระดับแนวหน้าในอุตสาหกรรม ที่ให้บริการแก่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนชั้นนำทั่วประเทศ ด้วยความพร้อมของทีมงานสถาปนิก วิศวกร และผู้ชำนาญงานด้านการก่อสร้าง ทำให้เรามีความพร้อมที่จะให้บริการได้อย่างครบวงจร ในงานวิศวกรรมโครงสร้างและงานออกแบบ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ข้อมูลบริษัท
ผลงานความสำเร็จ
โครงการใหม่
ข่าวสารองค์กร
ตำแหน่งงาน
  • พนักงานบัญชี 1 อัตรา
  • เลขานุการ 1 อัตรา